Spelregels & voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld met betrekking tot het Faber Sparen loyaliteitsprogramma en gelden voor alle deelnemers:

 • Het Faber Spaarprogramma is strikt bedoeld voor de geselecteerde medewerkers van Faber. (hierna te noemen ‘deelnemers’).
 • Ieder gewerkt uur of gewerkt overuur, spaar je 1 punt. Zodra je jouw gewerkte uren / gewerkte overuren in de MijnFaber-app of portal hebt ingevoerd, worden automatisch 1x per week (gelijk met de verloning) je spaarpunten verhoogd. Aan het einde van iedere (vier weken) periode verdubbelen wij jouw gespaarde punten (op basis van je ingevoerde gewerkte uren / gewerkte overuren) van die periode als je niet ziek bent geweest in die periode. Zo kan je extra snel sparen. Je krijgt hierover iedere periode een mail van ons.
 • Deelnemers kunnen besteedbare spaarpunten verdienen zoals gecommuniceerd op de portal.
 • De punten hebben na uit dienst nog een geldigheidsduur van 3 maanden. Op deze manier heb je alsnog genoeg tijd hebt om je punten te verzilveren.
 • Iedere vorm van frauduleus gedrag dat te maken heeft met Faber Spaarprogramma, levert direct schorsing op van deelname aan het programma. Faber behoudt zich daarmee het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
 • Het is niet toegestaan je persoonlijke login en wachtwoord aan derden te verstrekken.
 • Voor de ontwikkeling en beheer van het Faber Spaarprogramma is Faber een partnership aangegaan met Touch Incentive Marketing. Deze partij draagt zorg voor het beheer van het online platform en de logistieke afhandeling van de bestelde artikelen.
 • Punten zijn niet overdraagbaar aan andere personen of derden.
 • Punten zijn alleen inwisselbaar voor artikelen zoals weergegeven in de digitale spaarshop.
 • Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer aanspraak maakt op deelname aan het Faber Spaarprogramma is het voor hem/haar niet langer toegestaan gebruik te maken van zijn/haar Faber spaaraccount
 • Voor inlichtingen over spaarartikelen en het logistieke proces kan men contact opnemen met de helpdesk van het Faber Spaarprogramma..
 • Bestellingen worden normaliter binnen 3 werkdagen geleverd. Indien mogelijk zal de bestelling eerder worden geleverd. Indien er niet tijdig kan worden geleverd ontvang je daarvan bericht per e-mail of telefoon.
 • Eventueel niet meer leverbare of gewijzigde artikelen worden vervangen door artikelen van een minimaal gelijkwaardig niveau. Mocht dit voor komen zal dit vooraf worden gecommuniceerd vanuit de Faber Sparen helpdesk. Bestelde artikelen zullen op het opgegeven adres worden bezorgd.
 • Faber en/of Touch Incentive Marketing behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen voorwaarden aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen
 • Faber en Touch Incentive Marketing zijn niet aansprakelijk voor artikelen die onvoorzien niet meer leverbaar zijn  en/of vertraging opleveren door toedoen van externe partijen zoals postvervoerder PostNL.
 • Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Productomschrijvingen, alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
 • Artikelen worden aan de deelnemer verstrekt. Eventuele fiscale consequenties van de actie en andersoortige claims (van derden) in verband met de artikelen of dit programma kunnen niet op Faber of Touch Incentive Marketing worden verhaald
 • In geval van een geschil over de actie is de beslissing van de directie van Faber en/of de gegevens van Touch Incentive Marketing doorslaggevend.
 • Noch tijdens, noch na de looptijd van het Faber Spaarprogramma en/of Touch Incentive Marketing aansprakelijk voor enige schade of enig ongeval waarmee deelnemers middels het Incentiveprogramma worden geconfronteerd, wat daar de oorzaak ook van is.

Garantie op spaarartikelen

Op vrijwel alle artikelen zijn de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van toepassing. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken ze deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien je gebruik wenst te maken van een garantieregeling of een artikel wilt retourneren, adviseren we per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de Faber Sparen helpdesk.

Vragen of opmerkingen inzake Faber Sparen

Eventuele opmerkingen en/of klachten omtrent artikelen en/of het Faber Spaarprogramma dien je zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk. Indien je schriftelijk wilt reageren, kun je het schrijven richten aan:
Touch Incentive Marketing
T.a.v. Faber Spaarprogramma
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht

Je ontvangt binnen 2 werkdagen na ontvangst een reactie op de ingezonden opmerking of klacht.